Foto's

Introductie

 

In dit hoofdstuk vindt u naast actuele foto’s ook een selectie uit ons archief. Wilt u foto’s van onze website gebruiken, neem dan contact op  via e-mail (secretariaat.heemkundewolder@gmail.com) . Gebruik van onze foto’s steeds graag met bronvermelding. Die bron kan naast de Stichting Heemkunde ook de schenker van de foto zijn.

 

Voor het schenken van foto’s aan onze stichting hanteren wij de volgende procedure:

Procedure bij het aanleveren van foto's e.d. Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

De Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder stelt het op prijs foto's, ansichtkaarten, documenten, films en andere voor ons interessante voorwerpen te ontvangen. We nemen deze graag op in onze collectie.

Rechten van eigenaars

Daarbij hebben wij altijd de intentie om de rechten van de eigenaars te respecteren. Mocht u als rechthebbende menen dat dit niet gebeurt, dan vragen wij u dit te melden. Wij willen alle zorgvuldigheid betrachten het auteursrecht en het portretrecht te doen gelden.

Het schenken

Om deze reden vragen we u om bij het afstaan van foto's of andere objecten naam en adres van de maker, eigenaar of erfgenamen te vermelden, en aan te geven dat u ermee akkoord gaat dat de stichting de schenking gebruikt om haar doelstelling te realiseren.

Het aanleveren

Wij ontvangen bij voorkeur originele foto's, graag met vermelding van de namen van de afgebeelde personen. U kunt de foto's ook digitaal aanleveren, het liefst in een zo groot mogelijk resolutie. Ook kunt u de originele foto's tijdelijk aan ons afstaan zodat wij ze kunnen kopiëren/digitaliseren. Als u de foto's zelf digitaal wilt aanleveren kan dat via e-mail (secretariaat.heemkundewolder@gmail.com), of via cd/dvd. Wij vergoeden u de verzendkosten.

Bestuur Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder 
november 2005