Foto's

Wolder zoals het was

De echte Woldernaren kennen Wolder zoals op deze foto's afgebeeld. Wij willen proberen met deze foto's de historie van Wolder levend te houden. Deze foto's worden regelmatig gewisseld.

Mocht u foto's beschikbaar willen stellen dat kan dat uiteraard. We verwijzen u graag naar de procedure aanleveren foto's.