Woldenaren

 
Algemeen projectgroep Wolderse oorlogslachtoffers

De projectgroep Wolderse oorlogsslachtoffers was een ad-hoc werkgroep, voortgekomen uit de werkgroep Arthur Sugas. De leden deden onderzoek naar Wolderse oorlogsslachtoffers. Op 14 maart 2008 werden de werkzaamheden afgerond met de bevestiging van een herdenkingsplaquette aan de kerk in Wolder.

 

Herdenkingsplaquette Wolderse oorlogsslachtoffers

Bij de onthulling van de herdenkingsplaquette voor Arthur Sugas in 2005 sprak de Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder het voornemen uit om ook de Wolderse oorlogsslachtoffers te herdenken met een plaquette.

Het opsporen van de namen van de slachtoffers, het opzoeken van informatie in archieven en het praten met nabestaanden vergde veel tijd. De informatie over de slachtoffers werd in een boekje verwerkt.

De plechtige onthulling vond plaats op vrijdag 14 maart 2008 in de kerk van St. Petrus en Paulus in Wolder. Een aantal vertegenwoordigers uit de Wolderse samenleving en nabestaanden van de slachtoffers kregen een rol in de plechtigheid. Deze begon met een bijeenkomst in de kerk en werd afgesloten met een informeel samenzijn in het parochiehuis.

De namen van de slachtoffers zijn: Frans Aarts, Harrie Coone, Pauli Crauwels, Marieke Haenen, Nicola Haesen, Breur Hecker, Chretien Hogenboom, Hugo Paulissen, Bèr Smeets, Nandus Vandenboorn, Paul Veerkamp en Gerard de Vet.

Het realiseren van de plaquette was mede mogelijk door de financiële steun van nevenstaande sponsors.

Plaquette onthulling

Op deze foto ziet u de onthulling van de oorspronkelijke plaquette in 2008.

Van een bronzen naar een stenen  plaquette

Aan de kerkmuur hangen twee plaquettes: een voor de gesneuvelde piloot Arthur Sugas en een voor de Wolderse oorlogsslachtoffers. De originele bronzen plaquette voor de oorlogsslachtoffers (uit 2008) is in 2011 gestolen (zie dit persbericht).

Door diverse donaties konden we ervoor zorgen dat er weer een (nu stenen) plaquette hangt. Pastoor Van der Aart zegende deze op 16 september 2012 in.

Plaquette2

Over de twaalf Wolderse oorlogsslachtoffers hebben we in 2008 een boekje uitgebracht waarin de levens van ieder van hen zijn beschreven, plus een aan hen gewijde gedichtenbundel. Van boekje en gedichtenbundel zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar. Datzelfde geldt voor het boekje over Arthur Sugas.

Wij danken alle donateurs, en met name het buurtplatform Wolder, voor hun bijdragen:

Donateurs:
Anonieme gever
J.W.G. Bastiaens, Maastricht
C.M.A. Bongaerts, Maaastricht
Buurtplaform Wolder, Maastricht 
I.C. Castermans, Heerlen
J. Cauberg en A. Cauberg-Vandenboorn, Maastricht
P. Cauberg, Maastricht

P.J.L. Crauwels, Maastricht
E. Gilissen-Vrancken, Maastricht

M.M.C. Seegers-Tuinstra, Maastricht.
T.L. Vandenboorn, Maastricht
A. Veenhof en M. Veenhof-Gilissen, Maastricht
C. Veldman en C. Veldman-Bongaerts, Maastricht
C. Veldman en J. Raike, Maastricht
Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

De jaarlijkse mis voor de oorlogsslachtoffers was in 2015 op 13 september om 9.30 u in onze parochiekerk.

Dela

enci

b

mosa

Buurtplatform Wolder

Maré